~ 5000-ÅRS CIVILISATION VÄCKS TILL LIV ~

 

Miljoner människor har sett Shen Yun. Med stående ovationer på världens främsta scener, utsålda föreställningar över hela Nordamerika och fullsatta hus runtom Asien, har Shen Yun blivit till ett internationellt fenomen. Med en helt ny produktion kommer Shen Yun även i år till Europa och ger nya föreställningar.

 

 ~ SHEN YUN ~

 

Följ med Shen Yun på en resa genom 5000 år av gudomligt inspirerad kultur, en resa där det forna Kinas visdom, världens främsta dansare inom klassisk kinesisk dans och en unik orkester som kombinerar västerländska och österländska instrument, fantastiska handsydda dräkter och storslagna animerade bakgrundsprojektioner förs samman i en imponerande uppsättning.

Träd in en värld av himmelska under, kejserligt drama och hjältelegender ~ en värld där skönhet och renhet aldrig gott förlorat……

 

 ~ EN INTRODUKTION TILL TRADITIONELL KINESISK KULTUR ~

 

Kina har sedan urminnes tider varit känt som det gudomliga landet. Den traditionella kinesiska kulturen anses vara gudainspirerad. Det är den enda kultur i världen som har en kontinuerligt nedtecknad historia på 5000 år. Otaliga litterära klassiker, historiska dokument, kulturlämningar och nationella arkiv, speglar dess enorma omfattning.

 

Enligt kinesiska legender förde gudomar ner en rik kultur till det kinesiska folket genom de olika dynastierna. I dessa gamla berättelser nämns många gudomar som levde sida vid sida med människorna och överförde viktiga delar av kulturen till dem. Cangjie skapade de kinesiska tecknen, Shennong gav människan jordbruket och läkeörterna som blev grunden till den kinesiska medicinen. Han lärde även ut hur man framställer silke. Suiren visade hur man använder eld.

Det sägs att den kinesiska kulturen inleddes med den Gule kejsaren för mer än 5000 år sedan. Kejsaren hade mandat direkt från himlen. Han kultiverade Dao (Tao) och sades besitta stora förmågor och stor visdom. Han lärde sina undersåtar att leva i enlighet med Dao.

 

 ~ RIK VÄRDEGRUND ~

 

Kinas 5000-åriga civilisation bygger i grunden på de tre lärorna daoismen, buddhismen och konfucianismen.

Daoistiska tankegångar har varit en viktig källa för den kinesiska kulturen. De systematiserades av den vise Laozi (Lao Tse) för mer än 2500 år sedan i boken Dao De Jing (Tao Te Ching), som förklarar universums gåtfulla väg, vilken han benämner Dao.

Buddhismen nådde Kina från det gamla Indien omkring 200 f Kr. Dess fokus på personlig upplysning och meditation hade en betydande influens på den kinesiska kulturen; en influens som varat ända fram till idag.

 

 

Konfucianismen betonar moralregler för styrelseskicket, familjen och individens uppförande. Den poängterar familjens betydelse, respekten för föräldrar och förfäder. Konfucius (551-479 f Kr) läror utgjorde de vägledande principerna för i stort sett alla Kinas dynastier ifrån Handynastin (206- f Kr – 220 e Kr) och framåt. Alla som ville bli ämbetsmän måste genomgå statliga prov, vilka utförligt testade deltagarnas moral och hur väl de förstod de konfucianska klassikerna.

 

 ~ DE FEM DYGDERNA ~

 

Under påverkan av dessa läror har den kinesiska kulturen gett upphov till ett rikt och djupgående värdesystem.

Idéer som att ”människan och naturen måste vara i balans”, ”respektera himlen för att veta sitt öde” samt de fem dygderna: Välvilja, rättfärdighet, anständighet, visdom och trosfasthet har alla sitt ursprung i de tre lärorna. Dessa principer har ständigt spelat en roll under Kinas 5000-åriga historia. Det är en del av den värdegrund som Shen Yun återuppväcker.

 ~ OM SHEN YUN PERFORMINGARTS ~

 

Shen Yun Performingarts, en icke vinstdrivande organisation med bas i New York, är världens främsta klassiska kinesiska dans och musik kompani. De flesta artisterna är Kineser som växt upp i väst. Shen Yuns uppdrag är att återuppväcka den traditionella kinesiska kulturens själ.

Under drygt 60 år med det kinesiska kommunistpartiets styre – och speciellt under kampanjer såsom kulturrevolutionen – har mycket av Kinas traditionella kultur förstörts. Men Kina har en 5000-årig historia genomsyrad av höga ideal och synsättet att mänskligheten och det gudomliga är sammanflätade.

 

Shen Yun bestod under sin första säsong, 2007, av en ensemble med drygt 90 artister – däribland dansare, solister och en stor orkester. På bara 3 år expanderade Shen Yun till tre kompletta ensembler med flera hundra artister. I gruppen finns artister från kända ensembler och musikskolor och de som vunnit internationella sång och danstävlingar.

 

 

 ~ VAD BETYDER SHEN YUN? ~

 

Det kinesiska språket är oerhört rikt. Många tecken bär på en djup inre mening och nyanser som är svåra att översätta till svenska. Så är det med tecknen i själva namnet Shen Yun.

Tecknet för Shen ( ) är ett allmänt uttryck för gudomlig eller gudomlig varelse. Den kinesiska kosmologin är i själva verket fylld med hundratals Gudar, Buddhor och Daos som spelar olika roller och sätter färg på den kinesiska historien men många berättelser som har djupa innebörder.

Det andra tecknet i namnet är Yun ( ), som har en betydelse som är mycket större än vad en bokstavlig översättning kan uttrycka. ”Yun” syftar på dansarens generella hållning, stil och sätt att uttrycka sig med rörelse.

Ordet Shen Yun, som består av dessa två tecken, har innebörden grace, medkänsla och förfinad skönhet. Detta är essensen i namnet Shen Yun. ~