~ Free China - The Courage to Believe ~

Med tanke på den brutala förföljelse som Falun Gong- utövare utsätts för i Kina så visar föreningen i samarbete med                  filmen Free China - The Courage to Believe vid speciella tillfällen. Efter filmvisningen finns alltid utrymme för samtal och reflektioner kopplade till mänskliga rättigheter.

 

 

 ~ Filmvisningen i Laxå ~

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 ~ Filmvisning i Hallsberg ~

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 ~ Filmvisning i Kumla ~

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 ~ Filmvisning i Askersund ~