Sommaren & hösten 2013 samarbetade

vi med Teknikstudion. Detta samarbete

resulterade i två lokala filmproduktioner;

 ~ Falun Gongs Positiva Kraft ~

                       &

 ~ Intro Falun Gong ~

~ Harge Uddar ~

 ~ Free China - The Courage to Believe ~