~ Aktiviteter ~

Arbetet och aktiviteterna inom föreningen sker på många olika plan. Förutom vår grundläggande verksamhet med övningsplatser för Falun Gong så deltager vi och ordnar många aktiviteter utifrån de målsättningar som finns i våra stadgar. I det följande så ser  ni exempel på aktiviteter som vi ordnar. Principerna Sanning, Godhet och Tålamod genomsyrar allt vårt arbete, liksom styrelsens kompletterande ledord; flexibilitet, enkelhet och positivitet.  Alla våra aktiviteter finns annonserade på vår Facebooksida.

 

 

 ~ Bastedalens Kinaparks 50-års Jubileum 2013 ~

 ~ Utställning och mötesplats på Örebro Slott 2010 ~

 ~ Harge Uddar 2014 ~

 ~ Övralid & Farfarsstugan 2013 ~